Kapłani

ks. mgr JÓZEF KACZMARSKI
Proboszcz, w parafii od 2000 r.

Ks. Józef Kaczmarski, ur. 15 listopada 1958 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochodzi z parafii Zabrnie koło Szczucina. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. Przez pierwsze 3 lata kapłaństwa był wikariuszem w Wierzchosławicach, a kolejnych 11 w Starym Sączu. W roku 2000 został mianowany proboszczem w Zbylitowskiej Górze.

ks. mgr TOMASZ KACZOR
Wikariusz, w parafii od 27.08.2015 r.

Ksiądz Tomasz pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach. Urodził się 25 marca 1988 roku w Nowym Sączu, natomiast święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2015 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Jako wikariusz pracuje w naszej parafii od 27 sierpnia 2015. Interesuje się wszystkim, co związane jest z działalnością misyjną Kościoła. Sam miał okazję dwukrotnie przebywać na stażach misyjnych w Ameryce Południowej (Ekwador – 2011 oraz Peru – 2015).