Wypominki

Dostaliśmy bardzo dużo zapytań dotyczacych Wypominków i modlitwy za zmarłych. W tej sprawie prosimy o indywidualny kontakt z księdzem katechetą:

– kontakt telefoniczny: 661 668 785

– kontakt drogą Messenger

– kontakt przez parafialną platformę Facebook

– kontakt mailowy drogą elektroniczną: biernatt1989@gmail.com

🕯➕🕯

Komunikat

Zawiadamiamy, że decyzją Tarnowskiego Sanepidu, Księża pracujący w parafii p. w. Podwyzszenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze zostali skierowani na kwarantanne do 3 listopada 2020 roku. W zwiazku z zaistniałą sytuację Msze Święte o godzinie 14:00 i 16:00 w dniu dzisiejszym zostają odwołane, tak jak msze święte w nadchodzącym tygodniu. Wszystkie komunikaty będą znajdować się na stronie internetowej oraz Facebooku. Wszystkim życzymy dużo zdrowia ♥

Zaproszenie do składania ofert

DOTYCZY: „OSUSZENIA I ODGRZYBIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PIWNIC PLEBANII, wraz z drenażem opaskowym na działce 699 w ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE”

Europejski Fundusz Rolny

Informujemy, iż Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze uzyskała wsparcie na przeprowadzenie prac modernizacyjnych przy zabytkowej plebani. Dzięki pozyskanym środkom możliwe było wykonanie pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi.

Na powyższe zadanie inwestycyjne została zawarta z Zarządem Województwa Małopolskiego umowa o przyznanie pomocy Nr 01471-6935-UMO611387/19 z dnia 27.02.2020roku, na podstawie której Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze ul. Plebańska 7 otrzymała pomoc finansową w wysokości 50.000 zł. Pozostałą wartość inwestycji tj. 5.000, 04 zł. stanowiły środki własne Parafii.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Wymiana dachu nad przedsionkiem wschodnim budynku mieszkalnego – plebanii oraz wymiana rynien i rur spustowych przy plebanii”

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez remont budynku mieszkalnego – plebanii w Zbylitowskiej Górze, tj. obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków Gminy Tarnów do momentu złożenia wniosku o płatność.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020