Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

 1. Dziś Msze Święte o godzinie: 07:00, 09:00 z procesją, 11:00 z procesją do czterech ołtarzy, 14:00 i 16:00 z procesją.
 2. Dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia mogą przychodzić wg uznania rodziców… kiedy chcą… Ale aby jednorazowo nie gromadzić za dużej liczby wiernych proponujemy przychodzić z dziećmi regionami:
  I. Ulice: Skotnik, Zielna, Słona Woda, Wrzosowa, Jesionowa, Złota, Jaworowa, Dunajcowa, Olszynowa, Kościelna, Podgórska, Ojca Kaweckiego – piątek, wtorek, piątek
  II. Ulice: Zbylitowskich, Plebańska, Przeczna Droga, Sportowa, Kobiela, Buczyna, Jana Pawła, Miła, Graniczna, Długa, Wątok, Spacerowa – sobota, środa
  III. Ulice: Wyszyńskiego, Floriana, Kwiatowa, Krótka, Azaliowa, Moszczeńskich, Ogrodowa, Polna, Dalsza, Wygoda, Obustronna, Tęczowa – poniedziałek, czwartek
 3. W niedziele procesje o godzinie 09:00 i 16:00
 4. Spowiedź Święta dla dzieci I Komunijnych w sobotę o godzinie 09:00. Zapraszamy także rodziny dzieci…
 5. Prosimy zachowywać przepisy sanitarne w Kościele:
  I. Zasłaniamy usta i nos wewnątrz świątyni…
  II. Podchodząc do Komunii Świętej zachowajmy odstępy…
  III. W czasie procesji pozostańmy na swoich miejscach…

26 maja – Dzień MATKI

We wtorek Dzień Matki.

Przez kilka ostatnich lat przeżywaliśmy go na wspólnym spotkaniu przy kapliczce Matki Bożej, a później na radosnym przebywaniu ze sobą… i z mamami ofiarując im kwiaty…

Mama. Pierwsze słowo dziecka. Najcieplejsze. Najczulsze.

Każda bez wyjątku niepowtarzalna, najlepsza, najpiękniejsza. Dla dziecka – jedyna.

Jest natchnieniem dla poetów: A. Asnyk, S. Stachura, A. Mickiewicza …
pieśniarzy i piosenkarzy: M. Fogg, B. Ładysz, W. Kocoń…
malarzy: St. Wyspiański

Jeśli spełnia swoje powołanie jest KIMŚ niezwykłym na zawsze.
Ks. Kard. S. Wyszyński wspomina jak kiedyś nabił sobie dużego guza, mama wzięła go na kolana i tuliła do serca.

„Cóż to by była za rozkosz, marzyłem o tym, aby sobie codziennie guza nabijać i siedzieć na kolanach matki” – wyznał Kardynał po latach. Mszę Św. prymicyjną odprawiał na Jasnej Górze , aby mieć Matkę, aby stanęła przy każdej Mszy Św. jak stanęła przy Chrystusie na Kalwarii. Obecność zmarłej matki i jej opieka towarzyszyły Mu w wielu trudnych momentach życia: Nieraz mi się wydaje, że staję na ambonie , że za mną stoi moja przedwcześnie zmarła Matka. Gdy podejmuję i prowadzę jakieś wyjątkowo ciężkie prace to mam wrażenie, że ona mi doradza i podpowiada” – pisał już jako Prymas Polski.


Mama IDY NOWAKOWSKIEJ – HERNDON mówiła: Wychowanie ciebie jest moja pasją”. Dziś znana prezenterka, aktorka, tancerka wspomina, że w mamie ma największą przyjaciółkę, która była i jest z nią zawsze i wszędzie w radościach i smutkach, sukcesach i porażkach: „gdy przeżywałam porażkę” zawsze radziła bym zaufała P. Bogu… Serce mamy jest czyste, pełne miłości. Mama jest moja przewodniczką po głębinach serca. To ona pokazała mi miłość bezwarunkową tę swoja i tę ponad nią – Pana Boga. Dzięki mamie poznała Kościół. Zrozumiałam wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna. Zrozumiałam wiarę. W przyszłości chciałabym być taką mamą dla moich dzieci, jaką moja mama jest dla mnie… Kiedy mówię mamie, że chcę ją naśladować odpowiada: „Nie naśladuj mnie tylko Pana Jezusa. To on jest dla nas najpiękniejszym przykładem i wzorem”. Często bardzo się boję, że mama umrze… Gdy dziele się tymi obawami odpowiada z troską: „Zawsze będę z tobą… Zaufaj Panu Bogu. On wskaże Ci drogę – trudną, ale zawsze dobrą, właściwą i fascynującą”.

W świetle tych słów postawmy sobie kilka pytań:

 • jakie są moje relacje z mamą? Jak się do niej odnoszę?
 • Kiedy ostatnio odwiedziłem dom, grób mamy?
 • Ile miejsca w mojej modlitwie zajmuje modlitwa za mamę?

Kochani Parafianie!

Kochani Parafianie!

Przed Nami największe i wyjątkowe w tym roku Święta Wielkanocne! Mamy możliwość za pośrednictwem transmisji ogólnopolskich i parafialnych uczestniczyć
w liturgii Wielkiego Tygodnia. Także w naszej Parafii dzięki Księdzu Tomaszowi i Panu Tomaszowi Bąkowi będziemy mieć takie możliwości. Zapewne wolimy nasz kościół parafialny oraz kapłanów, których znamy. Pozwolicie, że podzielę się kilkoma praktycznymi wskazówkami, aby dobrze przeżyć ten święty i wyjątkowy czas!

1. Postarajmy się jednak oglądać transmisję w gronie całej rodziny, w jednym pomieszczeniu, a nie osobno na telefonach, smartfonach czy tabletach. Oglądanie wspólne
w małej modlącej się wspólnocie sprawia, że pośród nas będzie obecny Pan.

2. Na czas oglądania nabożeństw postarajmy się ubrać w godny strój. Ubierzmy się nie dla telewizora, który nie będzie podziwiał naszych kreacji, ale dla Boga i tęsknoty za Nim! Znam przypadki kiedy nawet ministranci czy lektorzy ubierają komżę albo albę.

3. Stół nakryjmy białym obrusem, zapalmy świecę i ustawmy czy też połóżmy Krzyż. W tym czasie nie popijajmy kawy czy herbaty i nie rozmawiajmy.

4. Nie koniecznie zasiadajmy na wygodnych fotelach z założonymi nogami, ale zachowajmy postawy liturgiczne: klęczenie, stanie, siedzenie.

5. Jedni wolą uczestniczyć w oglądaniu transmisji głośno odpowiadając na wypowiadane słowa, a inni wolą milczeć. To zależy od naszego wewnętrznego usposobienia. Ważne, abyśmy w czasie transmisji modlili się i mogli spotkać z Bogiem.

6. Po transmisji warto Bogu i domownikom podziękować za wspólnotę modlitwy. Rodzice niech pobłogosławią dzieci tak jak kapłani czynią to w naszym parafialnym kościele.

7. Warto pomyśleć również o materialnym wsparciu swojej parafii. Nasz kościół jest otwarty przez cały dzień dlatego ofiary płynące z serca można składać do Skarbonki Świętego Antoniego bądź na konto bankowe, którego dane znajdują się na stronie internetowej parafii.

8. Całą parafialną wspólnotę i tych którzy modlą się w naszej świątyni polecamy Bogu
w modlitwie.

Z pamięcią w modlitwie:

Ks. proboszcz Józef

Ks. wikariusz Tomasz

Dekret Biskupa Tarnowskiego

Dekret Biskupa Tarnowskiego
po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

14 marca 2020 roku

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza
w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw (informacje o transmisjach Mszy świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.

2. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

3. W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.

5. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

6.  Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

7. Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.

8.  Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10. Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował
i zaopatrywał chorych sakramentami.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach starać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

Wszystkich Diecezjan zapewniam o duchowej łączności oraz modlitwie w Waszej intencji

Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 14 marca 2020 r.

Zarządzenie:

Tarnów, 14.03.2020.

Nasz znak: OC – 2/20/20

Dekret Biskupa Tarnowskiegonależy odczytać wiernym w ramach ogłoszeń duszpasterskich
w niedzielę 15 marca br., we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji tarnowskiej. Nie należy odczytywać dwóch przesłanych wcześniej Komunikatów: Rady Stałej KEP oraz Biskupa Tarnowskiego z 13 marca br.

† Leszek Leszkieiwcz

WIKARIUSZ GENERALNY

WIELKI POST – nabożeństwa

PIĄTEK
O godz. 18.00 – DROGA KRZYŻOWA i Msza Św. wieczorna.
O godz. 19.30 – II DROGA KRZYŻOWA dla młodzieży i wracających później z pracy.

NIEDZIELA
O godz. 16.00
– GORZKIE ŻALE
– Kazania na Gorzkich Żalach (Pasyjne) wygłosi
Ks. Dyrektor Stanisław OLSZAK

ŚRODA POPIELCOWA

W ŚRODĘ POPIELCOWĄ MSZE ŚW. o godz. 7.00, 9.00, 16.00, 18.00
Z OBRZĘDEM POSYPANIA GŁÓW POPIOŁEM

 • W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych.
 • Abstynencja (post lekki) we wszystkie piątki od 14 roku do końca życia.
 • Post ścisły w Środę Popielcową i Wielki Piątek od 18 do 60 roku życia.
 • Składka w Środę Popielcową przeznaczona jest na CARITAS Diecezji i Parafii.

Nabożeństwo CZTERDZIESTOGODZINNE

Dzisiejsza niedziela (23.02) – adoracyjna rozpoczyna nabożeństwo czterdziestogodzinne.

– Adoracja po Mszach Św.
– Po sumie Pan Jezus pozostanie wystawiony do prywatnej adoracji.
– o godz. 14.30 – różaniec parafialny
– o godz. 15.00 – Adoracja dla całej parafii
– o godz. 16.00 – Msza Św. wieczorna.


PONIEDZIAŁEK 24.02 oraz WTOREK 25.02

Godz. 14.00 – Msza Św. W INTENCJI PARAFII

Godz. 14.30 – Różaniec za parafię z ulicami: Skotnik, O. Kaweckiego, Słona Woda, Wrzosowa, Jaworowa, Olszynowa, Dunajcowa, Kościelna, Podgórska oraz Róże Różańcowe

Godz. 15.00 – Koronka i modlitwy do Bożego Miłosierdzia z ulicami: Zbylitowskich, Plebańska, Przeczna Droga, Sportowa, Kobiela, Buczyna, Jana Pawła II, Miła, Graniczna, Spacerowa, Wątok

Godz. 16.00 – Adoracja dla dzieci, LSO, Scholi, DSM, KSM, dzieci I komunijnych z Rodzicami, kandydaci do Sakramentu Bierzmowania

Godz. 17.00 – Adoracja dla ulic: Wyszyńskiego, Św. Floriana, Krótka, Sadowa, Azaliowa, Moszczeńskich, Ogrodowa, Polna, Dalsza, Obustronna, Wygoda, Tęczowa, Rada Parafialna, CARITAS, AKCJA KATOLICKA