Bieżmowanie

Młodzież uczęszczająca do różnych szkół gimnazjalnych poza parafią, ma bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania w swojej parafii (katecheza odbywa się w szkole a sakramenty święte są w parafii pochodzenia).
– młodzież klas I Gimnazjum – spotkania w grupach w IV piątki miesiąca godzinę przed nabożeństwem wieczornym;
– młodzież klas II Gimnazjum – spotkania w grupach w III piątki miesiąca godzinę przed nabożeństwem wieczornym;
– młodzież klas III Gimnazjum – spotkania formacyjne na Mszy św. wieczornej w I czwartki miesiąca;
– młodzież klas III Gimnazjum przedstawia metryki chrztu kapłanowi prowadzącemu spotkania;
– do przyjęcia sakramentu bierzmowania konieczne jest aby Kandydat wykazał się dojrzałością chrześcijańską i uczestniczył systematycznie w spotkaniach przygotowawczych.

Por. Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski:

Owocne osiągnięcie skutków sakramentu bierzmowania wymaga odpowiedniego przygotowania kandydatów. Dokonuje się ono przede wszystkim przez normalną katechizację młodzieży, oraz przez specjalne przygotowanie bezpośrednie. Ponieważ łaski Ducha Świętego otrzymywane w tym sakramencie mają pomóc do unormowania dojrzałej wiary i życia chrześcijańskiego, dlatego kandydat powinien znać prawdy wiary objawionej (uczęszczanie na katechizację), uczestniczyć w kulcie chrześcijańskim (niedzielna Msza św., przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii) i prowadzić życie zgodne z zasadami wiary. Te wszystkie czynniki należy uwzględnić w przygotowaniu do bierzmowania i w dopuszczeniu kandydatów do przyjęcia tego sakramentu.
W przygotowaniu należy mocno uwypuklić zadania wynikające z sakramentu bierzmowania, a przede wszystkim obowiązek świadczenia o Chrystusie słowem i życiem. Młodzież najbardziej gorliwą można włączać do różnych zespołów apostolstwa w parafii. Przy okazji bierzmowania można zachęcić młodzież do podejmowania zobowiązań związanych z życiem chrześcijańskim, takich jak: abstynencja od napojów alkoholowych, przynajmniej na okres młodości, wyrzeczenie się palenia tytoniu itp.