Caritas

Celem naszej posługi charytatywnej jest wsparcie materialne ale także wrażliwość na zaniedbania moralne oraz duchowe, którym staramy się przeciwdziałać.Wszyscy na miarę swoich możliwości staramy się dzielić tym co posiadamy zarówno dobrami duchownymi jak i materialnymi, zawsze bowiem jest obok nas ktoś bardziej potrzebujący naszej obecności lub dobrego słowa.
Kierując się słowami: „Radosnego dawcę Bóg miłuje” z radością służymy bliźnim.
Członkowie oddziału Caritas odwiedzają chorych, samotnych służą im pomocą w różnych problemach. Opieką duchową objętych jest 22 chorych, których kapłan odwiedza w pierwsze piątki miesiąca, natomiast szafarze w każdą niedzielę odwiedzają od 2 do 6 osób. W ostatnim czasie została również odprawiona Msza Św. w domu chorego.
Uczestniczymy w dniach skupienia, rekolekcjach, obchodach dnia Caritas oraz we wspólnej modlitwie z grupą Ojca Pio w intencji za całą parafię.
Tradycyjnie dwa razy do roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy jest organizowana pomoc dla potrzebujących w formie paczek żywnościowych. Przygotowujemy również świąteczne stroiki, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na produkty żywnościowe do paczek oraz na poczęstunek dla dzieci. Corocznie przygotowujemy wieniec dożynkowy, a otrzymaną nagrodę pieniężną przeznaczamy na potrzeby bliźnich. Środki wypracowane przez Caritas są przeznaczone również na dofinansowania dla dzieci z ubogich rodzin oraz na wyżywienie w stołówce szkolnej w formie opłacenia kilku obiadów.
Na potrzeby działającej w domu parafialnym świetlicy terapeutycznej, Członkowie Caritas przygotowują herbatę oraz ciastka dla dzieci.
W zakresie pracy oddziału są również spotkania formacyjne, które odbywają się raz na półtora miesiąca.
Oddział Caritas przy Kościele Podwyższenia Krzyża Św. W Zbylitowskiej Górze obecnie liczy 15 osób.

CARITAS PARAFII pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Zbylitowskiej Górze

1. Klocek Lucyna – zast. Przewodniczącego
2. Wiśniewska Maria
3. Kawula Elżbieta
4. Strzesak Agnieszka
5. Ścieńska Janina
6. Plichta Zofia
7. Czarnik Maria
8. Jewuła Elżbieta
9. Pater Emilia
10. Wiśniewska Zofia
11. Wnęk Rafał
12. Wytrwał Jarosław
13. Ks. Proboszcz Józef Kaczmarski