Ceremoniarze

Zadania:
– jest odpowiedzialny za przebieg całej Liturgii
– omawia z poszczególnymi członkami asysty ich zadania
– wraz z p. organistą oraz księdzem ustala przebieg liturgii
– ustala porządek zajmowanej przestrzeni w kościele przez asystę i innych posługujących
– przygotowuje wszystkie przedmioty potrzebne do Liturgii
– przygotowuje wszystkie księgi używane w Liturgii a w razie potrzeby dodatkowe teksty
– przygotowuje Ołtarz po podejściu procesji z Darami Ofiarnymi
– pilnuje przebiegu całej Liturgii
– sprawdza, czy przygotowane są wszystkie przedmioty potrzebne do Liturgii
– przy procesji z darami pomaga kapłanom odebrać dary ołtarza
– dba o uprzątnięcie wszystkich używanych w liturgii przedmiotów po zakończeniu Ofiary

Ceremoniarze:
Bogusław Klich
Piotr Jewuła
Piotr Strzesak