Kapłaństwo

Jest sakramentem, dzięki któremu posłanie powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów.
Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat (KKK 1536).
Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna, prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posługi.
Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny (KKK 1597).

W pierwsze czwartki miesiąca w czasie Nabożeństw modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.

Modlitwy o powołania

Panie, Jezu Chryste, Pasterzu naszych dusz, który w dalszym ciągu swoim spojrzeniem miłości wzywasz wielu młodych, którzy żyją wśród problemów współczesnego świata, otwórz ich umysły, aby pośród wielu głosów rozbrzmiewających wokół nich zdołali rozpoznać Twój niepowtarzalny głos, który – łagodny zarazem i potężny – również dzisiaj powtarza: Pójdź za mną! (Mt 9,9). Rozpalaj w młodych ludziach entuzjazm wielkoduszności i spraw, aby byli otwarci na oczekiwania braci i sióstr, którzy przyzywają solidarności i pokoju, prawdy i miłości. Ukierunkuj serca młodych na ewangeliczny radykalizm, zdolny ukazać światu współczesnemu niezmierzone bogactwo Twojej miłości. Wezwij ich do siebie swoją dobrocią, aby przyciągnąć ich do siebie! Pociągnij ich swoją słodyczą, aby ich przyjąć! Poślij ich ze swoją prawdą, aby ich zachować w sobie. Amen.
Boże , Ty chcesz by wszyscy ludzie, zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Spójrz, jak wielkie jest żniwo i poślij robotników, by Ewangelia dotarła do wszystkich i by Twój lud zjednoczony słowem życia i ukształtowany siłą sakramentów, szedł drogą miłości do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.