Ministranci

MINISTRANCI

Zbiórka dla ministrantów odbywa się w środy, godzinę przed nabożeństwem wieczornym.

Karta Zasad Ministranta
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w braciach.
3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością duszy.
5. Ministrant poznaje liturgię, szanuje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
10. Ministrant podobnie jak kapłan, stara się być niejako „drugim Chrystusem”.

LISTA MINISTRANTÓW MŁODSZYCH

PROWADZI: Ks. Proboszcz

1. Bulanda Łukasz
2. Gomułka Michał
3. Gurgul Krystian
4. Jacher Szymon
5. Janiec Krystian
6. Kaczak Mateusz
7. Kucharski Jakub
8. Łomnicki Daniel
9. Matyjasik Krystian
10. Miłkowski Gabriel
11. Miłkowski Sebastian
12. Mróz Kacper
13. Niedźwiecki Dawid
14. Niedźwiecki Michał
15. Ptak Michał
16. Wiktor Wojciech

LISTA KANTORÓW

PROWADZI: Ks. Proboszcz

1. Kargula Eryk
2. Poręba Patryk
3. Głowacz Dawid
4. Szatko Piotr
5. Miłkowski Gabriel
6. Miłkowski Sebastian
7. Niedźwiecki Michał
8. Niedźwiecki Dawid
9. Gurgul Krystian
10. Klich Piotr
11. Łomnicki Daniel
12. Matyjasik Krystian

LISTA MINISTRANTÓW

1. Adrian Solak
2. Arkadiusz Kawula
3. Bartłomiej Maziarz
4. Bartosz Gdowski
5. Damian Janiec
6. Dawid Głowacz
7. Filip Fudalej
8. Filip Łabuz
9. Jakub Hajnysz
10. Józef Strzesak
11. Kacper Szatko
12. Kamil Łoboda
13. Kamil Mróz
14. Karol Jachym
15. Łukasz Witek
16. Michał Knapik
17. Patryk Poręba
18. Piotr Szatko
19. Rafał Kieroński
20. Szymon Hajnysz
21. Wiktor Wołek