MISJE ŚWIĘTE w Parafii Zbylitowska Góra 4 – 11 WRZEŚNIA 2022 roku

…Dziś chcę gościć w twoim domu… (Łk19,5)

Drodzy Parafianie!
Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia w naszej parafii Misji Świętych. Dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus, nasz Zbawiciel przyszedł na ziemię, pragnął ogłosić światu, że Bóg naprawdę i do końca kocha każdego człowieka. To była Jego misja okupiona Ofiarą Golgoty. Ta Chrystusowa misja nie zatrzymała się w czasie. Ten sam Chrystus, którego znamy z Ewangelii i za którym idziemy drogami wiary przyjdzie do naszej parafii poprzez posłanych do nas misjonarzy. Przyjdzie ze swoim słowem, przebaczeniem i miłością. To są Misje Święte.
Tak, więc będzie to czas szczególnej obecności wśród nas Jezusa Chrystusa; Tego samego, który kiedyś powiedział do Zacheusza: „dziś chcę gościć w twoim domu…” (Łk.19,5). Kościół parafialny – nasza Wspólnota i każde ludzkie serce staje się DOMEM, w którym chce podczas tych dni w szczególny sposób zagościć Jezus Chrystus. Wprawdzie jest On wśród nas nieustannie obecny, lecz obecność ta poprzez Misje Święte, będzie jakby bardziej dostrzegalna i bardziej przekonywująca.
Kiedy Jezus zagościł w domu Zacheusza, spełniły się jego najskrytsze pragnienia, a „udziałem tego domu stało się zbawienie…” (Łk.19,9). To samo dokona się w Tobie, kiedy przyjmiesz propozycję Chrystusowej gościny. On ma moc spełnić najskrytsze Twoje pragnienia i udziałem Twego domu stanie się zbawienie.
Jesteśmy pokoleniem ludzi tak bardzo żyjących w pośpiechu. W zabieganiu wokół codziennych spraw, problemów, trudnych wyborów i decyzji, często gubimy to, co najważniejsze. Misje Święte są czasem zatrzymania się w drodze. Są czasem wewnętrznego zadumania się nad swoim życiem; aby móc doświadczyć spotkania z Chrystusem, odnaleźć nowy sens naszego życia i być może, dla niejednego – jeszcze raz rozpocząć wszystko od nowa.
Droga Siostro i Bracie, przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Są one dla Ciebie, który nie wyobrażasz sobie życia bez Boga – abyś został umocniony; są one dla tych, którzy ulegli zniechęceniu i zwątpieniu – aby mogli nadzieję odnaleźć; są one również dla tych, którzy zobojętnieli i odeszli – aby mogli powrócić.
Niech, więc się każdy duchowo poruszy, żeby wejść w nasz wspólny duchowy wysiłek życia z wiary. Licząc na dobrą wolę i zrozumienie oddajemy całą Rodzinę Parafialną we wstawiennictwo świętych Patronów naszej parafii i prosimy Was o modlitwę i czynne zaangażowanie się w przeprowadzenie tego Bożego Dzieła.

Wasz duszpasterz i misjonarze