Modlitwa o dobre przeżycie Misji św.

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji św. w naszej parafii. Ty pragniesz, by wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Bez łaski Twojej nic uczynić nie możemy. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź królestwo Twoje!”. Pomóż nam przygotować się dobrze do przeżycia świętych misji. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale też i braci i sióstr naszych, żyjących daleko od Ciebie, wiecznego szczęścia.

Daj misjonarzom światło i łaskę, aby nas nauczyli jaka jest wola Twoja i co nam służy ku zbawieniu. Niech Boskie Twe słowo, przez nich nam głoszone, nas oświeci i pouczy, uzdrowi, uświęci i zbawi.

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, patronko misji świętych, wspomagaj nas nieustannie. Amen.