Namaszczenie chorych

Kapłana należy wezwać z tą posługą sakramentalną do osób:
– zagrożonych poważną chorobą lub w podeszłym wieku,
– oczekujących na operację, jeżeli jej przyczyna jest poważna choroba,
– poważnie chorym dzieciom, które osiągnęły taki poziom umysłu, że ten sakrament może przynieść im pokrzepienie
– nieprzytomnym, lub tym, którzy utracili używanie rozumu a można przypuszczać, że prosiliby o udzielenie tego sakramentu.

Regularne odwiedziny kapłana u chorych są w pierwsze piątki miesiąca od godz. 8.00.
Wezwanie należy zgłosić w zakrystii, kancelarii parafialnej, lub w nagłych wypadkach o każdej porze telefonicznie.
Wskazane by było zapewnić transport dla kapłana z Najświętszym Sakramentem.
Na przyjście Kapłana do chorego należy: nakryć stół białym obrusem, na stole umieścić krzyż, dwie świeczki, talerzyk z wodą święconą i kropidło, jeśli jest to możliwe uczestniczyć wraz z całą rodziną w świętych obrzędach.
Zmarłym nie udziela się sakramentu namaszczenia chorych !