Osuszenie i odgrzybianie piwnic

Na powyższe zadanie inwestycyjne została zawarta z Zarządem Województwa Małopolskiego umowa o przyznanie pomocy Nr 01769-6935-UMO0611856/20 z dnia 21.10.2020 roku, na podstawie której Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze ul. Plebańska 7 otrzymała pomoc finansową w wysokości 50.000 zł. Pozostałą wartość inwestycji tj. 3.000, 00 zł. stanowiły środki własne Parafii.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „ Osuszenie i odgrzybianie wewnętrznych i zewnętrznej ściany piwnic wraz z drenażem opaskowym na działce nr 699 w Zbylitowskiej Górze”

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez remont piwnic plebanii w Zbylitowskiej Górze, tj. obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków Gminy Tarnów do momentu złożenia wniosku o płatność.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020