Pierwsza Komunia Święta

Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w naszej diecezji, dzieci uczęszczające do szkół również poza parafią, mają bezpośrednie przygotowanie i idą do Pierwszej Komunii w swojej parafii (katecheza tych dzieci odbywa się w szkole a sakramenty święte w parafii zamieszkania). Służy to związaniu dzieci i rodziców ze swoją parafią i chroniąc przed anonimowością umacnia więzy miedzy Parafianami.
– rodzice zgłaszają dziecko już na początku roku szkolnego i przedstawiają metrykę chrztu dziecka (jeśli dziecko ochrzczono poza naszą parafią);
– podczas spotkań przygotowawczych w ciągu roku liturgicznego dzieci mają poświęcane różańce, medaliki, książeczki (zgodnie z przyjętymi ustaleniami);
– termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii: III niedziele maja;
– I Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci klas III: IV niedziele maja.

Por. Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski:

Sprawowanie Eucharystii stanowi ośrodek całego życia chrześcijańskiego zarówno dla Kościoła powszechnego, jak i dla wspólnot miejscowych tego Kościoła, ponieważ „inne sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez swoje Ciało ożywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom, zapraszając ich i doprowadzając w ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych”.Ponadto „sprawowanie Eucharystii w ofierze Mszy świętej jest prawdziwie źródłem i celem kultu oddawanego jej poza Mszą świętą”. Chrystus Pan, który „ofiaruje się we Mszy świętej wtedy, kiedy zaczyna być sakramentalnie obecny jako duchowy pokarm pod postaciami chleba i wina”, również „po złożeniu ofiary, gdy Eucharystię przechowuje się w kościołach lub kaplicach, jest rzeczywiście Emmanuelem, to jest „Bogiem z nami”. Jest bowiem dniem i nocą pośród nas, mieszka w nas pełen łaski i prawdy”.
Do obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki – stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181).

Do świąt nakazanych, kiedy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zaliczamy:
– wszystkie niedziele roku;
– Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia);
– Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
– Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia);
– Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc);
– Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało);
– Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia);