Pogrzeb Chrześcijański

Pogrzeb katolicki przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej.
Rodzina albo bliscy zmarłego zgłasza się w kancelarii parafialnej aby zgłosić zgon i przedstawić następujące dokumenty:
– odpis aktu zgonu z USC(do wglądu);
– dokument od lekarza potwierdzający zgon;
– dane personalne zmarłego;
– zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi;
– w przypadku, gdy zmarły nie był naszym parafianinem: pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły zamieszkiwał na pochówek;

Jeżeli jest uzasadniony powód na życzenie rodziny zmarłego, w naszej kancelarii parafialnej można uzyskać zgodę na pochówek naszego zmarłego parafianina w innej parafii;
Msza Święta pogrzebowa wraz z obrzędami pogrzebu odbywa się w kaplicy cmentarnej.

Zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii Świętej podczas pogrzebu.