Poprzedni proboszczowie

ks. Antoni WRÓBEL, od 1866 r. do 1877 r.
ks. Jakub ZYCH, od 1877 r. do 1880 r.
ks. Franciszek LEŚNIAK, od 1880 r. do 1888 r.
ks. Roman LEPIARZ, od 1888 r. do 1929 r.
ks. Józef GWIŻDŻ, od 1929 r. do 1959 r.
ks. Piotr WENDA, od 1959 r. do 1971 r.
ks. Eugeniusz LIS, od 1971 r. do 2000 r.