PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

Niedziela /4.09./
„Bóg jest Miłością” J3,16

7.00 Uroczyste rozpoczęcie Misji św.
Powitanie misjonarzy i Msza św.

9:00, 11:00, 16:00 – Msze św. z kazaniem

Poniedziałek /5.09./
Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”

9:00 Msza św. z kazaniem misyjnym

11:00 Misyjne spotkanie dla dzieci

18:00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Po Mszy św. – Misyjna Konferencja Stanowa Dla rodziców i małżonków

Wtorek /6.09./
Wiara i nawrócenie”

9:00 Misyjna uroczystość pojednania /bez Mszy św./

11:00 Msza św. dla dzieci

18:00 Misyjna uroczystość pojednania /bez Mszy św./

19:00 Misyjne spotkanie z Jezusem dla młodzieży

Środa /7.09./
„Czuwajcie, bo nie wiecie w którym dniu Pan wasz przyjdzie” /Mt.24,42/

9:00 Msza św. z kazaniem misyjnym

11:00 Msza św. dla dzieci

18:00 Msza św. z kazaniem misyjnym

19:00 Misyjna szkoła modlitwy cz. I

Misyjny Sakrament Pokuty:

8:00 – 9:00
10:00-11:00
17:00 – 18:00

Czwartek /8.09./
Jezus Chrystus jest moim Panem

9:00 Msza św. i Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

18:00 Msza św. i Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

19:00 Misyjna szkoła modlitwy cz. II

Piątek /9.09./
Trwajcie we mnie a Ja w was” /J.15,4/

9:00 Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich

11:00 Msza św. dla chorych i sakrament namaszczenia

18:00 Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich

Sobota /10.09./
„Oto Matka twoja …” /J19,26 /

9:00 Msza św. z kazaniem misyjnym

11:00 Misyjne spotkanie i błogosławieństwo dla niemowlaków, przedszkolaków, dzieci kl. 1-III i matek w stanie błogosławionym.

18:00 – UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚW.

– Uroczysta Msza św.

– Poświęcenie krzyża misyjnego

– Udzielenie błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym

Niedziela /11.09./
„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” / Łk. 24,48/

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.

7:00, 9:00 – Msze św. z kazaniem misyjnym

11:00 – Uroczysta suma odpustowa z procesją.