Rada gospodarcza

Bugaj Józef
Drwiła Tadeusz
Kawula Jerzy
Klich Józef
Kocik Andrzej
Skrabot Lucjan
Strzesak Marcin
Szkodziński Marek
Witek Wiesław
Wrona Krzysztof