Szafarze Komunii Świetej

Świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii świętej, lub inaczej nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, mają za zadanie rozdzielanie Komunii świętej, gdy udzielanie jej przez kapłanów, czyli zwyczajnych szafarzy Eucharystii, nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione.
Roznosimy Pana Jezusa do chorych w niedziele oraz rozdajemy podczas Mszy Świętej, gdy brak jest wystarczającej liczby kapłanów.

W Diecezji Tarnowskiej posługę Nadzwyczajnego Szafarza podjęło ponad 750 mężczyzn,
w naszej parafii posługę tę pełnią:
Strzesak Marcin
Strzesak Wojciech

Więcej informacji na temat Szafarzy Komunii Św. na stronach:
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.