Europejski Fundusz Rolny

Informujemy, iż Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze uzyskała wsparcie na przeprowadzenie prac modernizacyjnych przy zabytkowej plebani. Dzięki pozyskanym środkom możliwe było wykonanie pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi.

Na powyższe zadanie inwestycyjne została zawarta z Zarządem Województwa Małopolskiego umowa o przyznanie pomocy Nr 01471-6935-UMO611387/19 z dnia 27.02.2020roku, na podstawie której Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze ul. Plebańska 7 otrzymała pomoc finansową w wysokości 50.000 zł. Pozostałą wartość inwestycji tj. 5.000, 04 zł. stanowiły środki własne Parafii.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Wymiana dachu nad przedsionkiem wschodnim budynku mieszkalnego – plebanii oraz wymiana rynien i rur spustowych przy plebanii”

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez remont budynku mieszkalnego – plebanii w Zbylitowskiej Górze, tj. obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków Gminy Tarnów do momentu złożenia wniosku o płatność.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020